Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Study Abroad

Study Abroad

เรียนตรี และเรียนโทที่อเมริกา 

ระบบการศึกษาขั้นสูงหรือ Higher Education ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ระดับปริญญาตรี หรือ Undergraduate
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับนี้คือนักศึกษาผู้ที่ไม่เคยได้รับปริญญาตรีมาก่อน โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาทั้งหมดสี่ปีในการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเลือกทำการศึกษาในระดับนี้ได้ที่วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสี่ปี ในช่วงสองปีแรกของการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องทำการศึกษาแบบกว้างไปก่อน ตัวอย่างวิชาทั่วไปที่นักศึกษาจะได้ทำการศึกษามีดังนี้ วิชาวรรณคดี วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศาสตร์ วิชาศิลปศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปและมีพื้นฐานของหลาย ๆ วิชาก่อนที่จะทำการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีนักศึกษาหลายคนเลือกศึกษาวิชาที่จำเป็นในวิทยาลัยชุมชนสองปีก่อนเพื่อได้รับอนุปริญญา (AA) แล้วจึงทำการโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสี่ปี “Major” คือ สาขาวิชา ระบบการศึกษาขั้นสูงของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความยืดหยุ่นสูง นักศึกษาที่ทำการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาเฉพาะในระหว่างทำการศึกษาได้ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ บ่อยครั้งที่นักศึกษาชาวอเมริกันจะเปลี่ยนใจไปศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ชอบมากกว่า แต่ว่าผลของการเปลี่ยนสาขาวิชาในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ก็คือนักศึกษาอาจจะต้องลงเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้เสียทั้งเวลาและเงินมากขึ้น
 
ระดับปริญญาโท หรือ Graduate
ในปัจจุบัน มีบุคคลที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีแล้วหลายคนต้องการทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ตนต้องการหรือไม่ก็เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานปัจจุบันของตน ส่วนใหญ่แล้ววุฒิปริญญาโทเป็นที่ต้องการสำหรับการสมัครงานในตำแหน่งระดับสูง นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว นักศึกษาชาวต่างชาติจากบางประเทศได้รับการอนุญาตให้ทำการศึกษาที่ต่างประเทศได้เฉพาะในระดับปริญญาโทเท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาควรทำการตรวจสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และใบรับรองต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการในการสมัครงานที่ประเทศของตนให้แน่ใจก่อนที่จะทำการสมัครเข้าทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองปีในการศึกษาในระดับปริญญาโท ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ MBA (master of business administration) ซึ่งเป็นสาขาที่มีนักศึกษาเลือกทำการศึกษามากที่สุดจะใช้เวลาทำการศึกษาประมาณสองปี และสำหรับสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาโทจะใช้เวลาทำการศึกษาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น การศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องเรียนและนักศึกษาจะต้องทำการวิจัยค้นคว้าซึ่งเรียกกันว่า “Master’s thesis” หรือต้องทำโปรเจคปริญญาโทให้สำเร็จ (Master’s project)
  • ผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษาเชิงวิชาการเพื่อปรับระดับภาษา ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
  • เกรดไม่ถึง 2.5 สามารถเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยแล้วทำ pathway เข้ามหาวิทยาลัยได้
  • ไม่มีผลคะแนน GMAT, GRE ก็สามารถเข้าเรียนได้
  • หลักสูตร MBA ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน ก็สามารถเข้าเรียนได้
UNIVERSITY

  

The University of Findlay เปิดมาตั้งแต่ปี 1882 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทหลากหลายกว่า 60 สาขา UF เป็นมหาลัยเก่าแก่ ตั้งอยู่ในเมือง Findlay อยู่ในรัฐ Ohio เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษามากกว่า 5,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก  มหาวิทยาลัยมีหอพักให้นักศึกษาต่างชาติ  ห้องสมุด  ห้องอาหาร โรงยิม สระว่ายน้ำ และ Internet ไว้บริการนักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง
 
       
Avila University (AU)  ตั้งอยู่ใน Kansas City ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็น “City of the Fountains” เมืองแห่งน้ำพุ เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเจอแต่น้ำพุเต็มไปหมด Avila University ได้รับการรับรองจาก “Higher Learning Commission” ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 1,800 คน โดยมีนักศึกษานานาชาติกว่า 146 คน จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ
 
  
University of New Haven (UNH) ตั้งอยู่ในรัฐ Connecticut ในเมือง West Haven ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งติดอยู่กับเมือง New Haven และอยู่ติดกับเมือง Boston และ New York UNH เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1920 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ELS ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาถึง 550 แห่ง UNH มีนักศึกษากว่า 6,000 คน มหาวิทยาลัยได้รวมหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร์เข้ากับการฝึกฝนด้านวิชาชีพในภาคปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและใช้ในการเรียนต่อ 
 
  
Golden Gate University ก่อตั้งขึ้นในปี 1901 โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ California โดย GGU มีนักศึกษาเกือบ 65,000 คน ในเวลากว่า 100 ปี วิทยาเขตตั้งอยู่ในย่านธุรกิจในใจกลางเมือง San Francisco GGU เปิดสอนหลักสูตรหลายหลายสาขา นอกจากนี้ Great Colleges for the Real World ได้จัดให้ GGU อยู่ในระดับดีเลิศหรือสูงกว่ามาตรฐานในเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ประสบการณ์โดยรวมในรั้วมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา ยิ่งไปกว่านี้ GGU ยังได้รับการยกย่องจาก California Cooperative Education and Internship Council ในเรื่องของหลักสูตรฝึกงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
Johnson & Wales University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1914 โดยมีทั้งหมด 4 วิทยาเขต คือ Providence, North Miami, Denver และ Charlotte โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ New England ซึ่งมีบรรยากาศงดงาม ในรัฐ Rhode Island ซึ่งได้รับฉายาว่า รัฐแห่งมหาสมุทร”  Providence เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในย่าน New England ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ในเชิงประวัติศาสตร์ ในขณะที่เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม ทั้งยังตั้งอยู่ไม่ห่างจาก New York City และเมือง Boston และ Cape Cod ในรัฐ Massachusetts อีกด้วย

 
 
Marylhurst University ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 ในเมือง Portland รัฐ Oregon  มหาวิทยาลัยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้มีบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย อีกทั้งขนาดของมหาวิทยาลัยไม่ใหญ่จนเกินไป นักเรียนจึงสามารถเข้าถึงทุกส่วนของมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่ยาก การเดินทางนั้น ใช้เวลาเพียง 20 นาทีโดยรถบัสก็ถึงตัวเมือง Portland นอกจากนั้นเมือง Portland ยังเป็นเมืองที่สะอาด มีความปลอดภัยสูง ประชาชนเป็นมิตรอีกด้วย ปัจจุบันมี Marylhurst University มีนักเรียนประมาณ 15,000 คน เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท
 

 

 California Lutheran University ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 ติด 20 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจาก U.S. News & World Report และมีชื่อเสียงทางด้านคระบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลทางด้าน MBA มากว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Thousand Oaks ซึ่งอยู่ระหว่าง los Angeles และ Santa Barbara โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมงเท่านั้นและยังอยู่ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกเพียง 30 นาที ทำให้มีสภาพอากาศที่ดี ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเมืองหนึ่งของอเมริกา
 
           
GIST International College เป็นสถาบันนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมือง Suzhou ประเทศจีน โดยเมือง Suzhou เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 2,500 ปี สถาบันแห่งนี้เปิดสอนนักศึกษาในระดับ Pre-Degree, Diploma, คอร์สภาษา และปริญญาตรี โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนั้น ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นของ State University of New York, Alpred State College และ Staffordshire University มาใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นเมื่อเรียนที่ GIST International College แล้ว จะเสมือนได้เรียนหลักสูตรเดียวกันกับที่สอนในมหาวิทยาลัยนั่นเอง จะแตกต่างก็เพียงสถานที่เรียนเท่านั้น อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษายังได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยตรงอีกด้วย ซึ่งในระดับปริญญาตรีมีรูปแบบการเรียนดังนี้
         American Degree Program 3+1 @ State University of New York, Alpred State College  
- มีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยจะเรียนที่ GIST International College เป็นระยะเวลา 3 ปี และอีก 1ปี สุดท้าย จะเรียนที่ State University of New York, Alpred State College ในเมือง New York

Arkansas State University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1909 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาคันเซอร์ ตั้งอยู่ในเมืองโจนโบโร่ ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาภาคกลางตอนเหนือของประเทศอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระบบการศึกษาใช้เกณฑ์ภาคการศึกษา โดยมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 10,869 คน ระดับปริญญาตรี 9,385 คน และปริญญาโท 1,484 คน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มี การสอน ที่ดีที่สุดในรัฐ อาคันเซอร์ อเมริกาอีกด้วย

 
City University of Seattle ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่หวังผลกำไร เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือการเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นด้วยการศึกษา City University of Seattle ได้รับการรับรองการสำนักงาน ก.พ. ของประเทศไทย และจาก Northwest Commission of Colleges and Universities (NWCCU) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 หลักสูตรต่างๆ ด้านบริหารุรกิจได้รับการรับรองจาก International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) วิทยาเขตหลักของ City University of Seattle อยู่ในเมือง เบล ลาวู รัฐวอชิงตัน เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจของเมืองซีแอตเติลประมาณ 15 นาที มีรถประจำทางวิ่งระหว่างเมืองเบล ลาวู และเมืองซีแอตเติลและชานเมืองของซีแอตเติลบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจระดับโลกขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น Microsoft, Boeing, Starbucks และ Amazon.comวิทยาเขตของเราอยู่ห่างจากทะเลสาบวอชิงตันที่สวยงามเพียง 5 นาที 40 นาที จากสถานที่เล่นสกีในเมือกเขาแคสเคดและเพียง 2.5 ชั่วโมงจากเมืองแวนคูเวอร์ บริทิชออฟ โคลัมเบียมีอพาร์ตเมนต์จำนวนมากตั้งอยู่ใกล้ๆ วิทยาเขตที่เมืองเบล ลาวู นอกจากนี้ยังมีสถานที่จับจาสยซื้อของและสถานที่สันทนาการอื่นๆ จำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงด้วย

 
Dominican University of California มีวิทยาเขตที่สวยงามและปลอดภัยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 206 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากชายหาด ที่มีความสวยงาม ที่สุดในรัฐ California ตลอดจนสวนสาธารณะและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของรัฐ California ที่ Dominican มีนักศึกษากว่า 2,200 คน ที่เดินทางมาทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยโดมินิกันแห่งแคลิฟอร์เนีย จะมาจาก Bay Area และ Northern California และมีนักศึกษาต่างชาติจาก 21 ประเทศ รวมถึงบราซิล จีน ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น รัสเซีย สเปน ไต้หวัน ไทย และ ตุรกี U.S. News & World Report จัดให้ มหาวิทยาลัยโดมินิกันแห่งแคลิฟอร์เนีย อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในภูมิภาค Western

 
 
Drury University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนด้านศิลปะศาสตร์ตั้งอยู่ในเมือง Springfield รัฐ Missouri ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1873 โดยมิชชันนารีของโบสถ์ Congregationalist โดยมีลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในเครือโบสถ์อื่นอย่าง Yale University ในช่วงแรกเน้นวิชาด้าน Music และ Religious แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาหลากหลาย เช่น Breech School of Business Admininstration, The Hammons School of Architecture และด้าน Education หรือแม้กระทั่งวิชาที่เป็นด้านเทคโนโลยี       

  
 
Eastern University ก่อตั้งในปี 1925 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 4,400 คน ทั้งในระดับปริญญาตรี, โท และเอก โดย  Eastern University เป็นหนึ่งใน 92 colleges and universities ในรัฐ Philadelphia อีกทั้งเป็นหนึ่งในห้าของ village ที่คึกคัก และมีสีสันที่สุดใน St. Davids, Pennsylvania. นอกจากนี้ Eastern University ยังมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านของวิชาการ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top Tier of North Regional Universities ล่าสุดใน America's Best  Colleges in U.S. News & World Report โดยเป็นมหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานถึงสามแห่งและมีโปรแกรมสาขาวิชา International Economic Development ที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและโทจะ  ได้รับการสอนจากคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับปริญญาเอกในสายวิชานั้นๆ  

 
 
Fairleigh Dickinson University ก่อตั้งขึ้นในปี 1942 มหาวิทยาลัยได้เติบโตขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ มหาวิทยาลัย Fairleigh Dickinson เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ทุ่มเทให้กับการเตรียมความพร้อมของประชาชนทั่วโลกผ่านการศึกษาทั่วโลก มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีหลายทางวินัย, วัฒนธรรม, และความเข้าใจทางจริยธรรม ปัจจุบัน มีนักศึกษากว่า 12,000 คน จาก 32 รัฐ และ 72 ประเทศ 

 
 
Ferris State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีวิทยาเขตหลักอยู่ในเมือง Big Rapids รัฐ Michigan จริงๆมหาวิทยาลัยตั้งอยู่นอกเมือง แต่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง อยู่ในระยะที่สมารถเดินได้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1884 ปัจจุบันมีนักเรียนรวมประมาณ 14,560 คน มหาวิทยาลัยเน้นว่าเรียนจบจากที่นี่จะต้องสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆได้จริงไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่อง ที่นี่มีชื่อเสียงว่านักเรียนที่จบจากที่นี่มีงานทำสูงกว่าจบจากที่อื่น และมีสาขาวิชาระดับ ป.เอกด้าน Optometry, Pharmacy ที่ดีที่สุดในรัฐ ที่เด่นอีกอย่างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้คือมี Ferrie State Torchbearer Society ที่ให้นักเรียนสามารถรู้จักและติดต่อกับรุ่นพี่ที่จบไปทำงานในสาขาเดียวกันได้

 

Hawaii Pacific University เรียกย่อๆว่า HPU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในรัฐฮาวาย มหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฮาวาย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 มีแคมปัสหลักอยู่สองแห่งคือในดาวน์ทาวน์ Honolulu คณะส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ กับ แคมปัสที่ Loa ที่เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เมืองนี้ถือว่าปลอดภัยมาก เดินกลางดึกก็ไม่อันตราย Hawaii Pacific University คือมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทางด้านวิชาการที่มีความโดดเด่น ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีความมุ่มั่นด้านการสอน และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาป็นการส่วนตัว HPU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก โดยมีมีนักเรียนกว่า 9,000 คน มาจากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  HPU ยังมุ่งเน้นด้านการบริการ ที่เน้นให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นราย
บุคคล


Murray State University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ ของมหาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการศึกษาที่ดี ตั้งอยู่ในรัฐ Kentucky ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองที่สงบเงียบติดอันดับเมืองปลอดภัยมากจากการจัดอันดับ FBI อีกทั้งค่าครองชีพต่ำ จึงเหมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียน ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 9,000 คน ซึ่งมาจาก 50 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา และจาก 94 ประเทศทั่วโลก Murray State University มีหลักสูตร MBA ที่โดดเด่นติดอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางตอนใต้ของอเมริกา แล้วยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอื่นๆอีก เช่น Engineering, IT, Business, Accounting etc. มหาลัยยังมีหอพักภายในมหาลัยที่ราคาสุดแสนจะถูกสะดวกสบายครบครันและยังสามารถทำงาน part time ในมหาวิทยาลัยได้ 20 ชั่วโมง/weeks และตอนนี้ที่มหาลัยMurray State ยังมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จากค่าเล่าเรียนปกติ

 

New York Film Academy คือโรงเรียนภาพยนตร์และการแสดง และเป็นโรงเรียนภาพยนตร์นานาชาติและโรงเรียนตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์กนิวยอร์ก New York Film Academy ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดย Jerry Sherlock อดีตเคยเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์และละคร แต่เดิมตั้งอยู่ที่ศูนย์ภาพยนตร์ Tribeca ในปี 1994, New York Film Academy ย้ายไปอยู่ที่อาคารแทมมานีฮอลล์ที่อยู่ในยูเนี่ยนสแควร์ New York Film Academy มีระดับปริญญาโทและระดับอนุปริญญา มีสาขาวิชามากมาย อาทิเช่น การสร้างภาพยนตร์, ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 3D, การออกแบบเกม, การผลิต, การเขียนบทภาพยนตร์แบบดิจิตอล, ภาพยนตร์สารคดีสื่อสารมวลชนออกอากาศ, ละครเพลง เพลงวิดีโอ และโปรแกรมตัดต่อดิจิตอล เป็นต้น

 
 
Olympic College (OC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมือง Bremerton ของมลรัฐวอชิงตัน มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่า 70 สาขาวิชา อีกทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมไปถึงหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ และหลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญา วิทยาลัยมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 33 เอเคอร์ มีทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขา Olympic, ภูเขา Rainier, เทือกเขา Cascade และทิวทัศน์ของปากน้ำเค็ม เมืองBremerton เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีชื่อเสียงในชายทะเลฝั่งตะวันตกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจให้ทำและมีหลายอย่างให้ค้นหาและสัมผัส มีบรรยากาศแบบเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความแตกต่างของผู้คนคล้ายกับเมืองSeattle มีเรือเฟอร์รี่บริการรับส่งไป-กลับระหว่างเมืองBremerton กับเมือง Seattle ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง1ชั่วโมง

 
Saint Louis University คือมหาวิทยาลัยเอกชน มีวิทยาเขตเซนต์หลุยส์ และมาดริด, สเปน และหลักสูตรที่มีอยู่ทั่วโลกที่เป็นโรงเรียนเพื่อการศึกษาแบบมืออาชีพ ปัจจุบัน SLU มี นักเรียนมากกว่า 13,500 คน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1818 โดยนาย หลุยส์ วาเลน กีโยม Saint Louis University เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางตะวันตกของแม่น้ำ มิสซิสซิปปี มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ยังมีรากฐานในประเพณีของโบสถ์คาทอลิกและค่านิยมของสังคมของพระเยซู เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์และคาทอลิกนิกายเยซูอิตรวมไปถึงประเพณีวัฒธรรมต่างๆ

 

Oklahoma City University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งในสายศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานให้แก่นักศึกษา U.S. News & World Report ได้จัดให้ OCU อยู่ใน 25 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในภูมิภาค Western ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ OCU ยังได้รับการจัดอันดับในวารสาร Money ให้เป็นหนึ่งใน “American’s 100 Best College Buys” ทุกชั้นเรียนของ OCU สอนโดยอาจารย์ไม่ใช่ผู้ช่วยนักศึกษา นอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยยังคงไว้ซึ่งอัตราส่วนต่อจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 11 ต่อ 1 ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยในชั้นปีแรกคือ 17 คน และ 13 คนสำหรับในชั้นเรียนปีอื่นๆ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีกว่า 2,100 คน และหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 1,700 คน กำลังศึกษาอยู่ที่ OCU วิทยาเขตของ OCU เป็น ชุมชนที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นมิตรที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ OCU มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Oklahoma City เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ใกล้กับอาคาร State Capital ที่อยู่ใกล้กับย่านแห่งความบันเทิง ศิลปะ และการกีฬาของเมือง

 
Troy University ก่อตั้งขึ้นในปี 1887 และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเซาท์อีสต์ โดยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อบอุ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา ใกล้กับรัฐฟลอริดาและเมืองแอตแลนตา มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง และมีอาณาบริเวณกว้างขวาง ซึ่งประกอบไปด้วยสนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สนามเทนนิส สนามวอลเล่ย์บอล สนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ศูนย์ฟิตเนส รวมทั้งศูนย์การเรียนและหอพักนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ยินดีให้คำแนะนำและเอาใส่ใจดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 

 
 
Whatcom Community College ตั้งอยู่ที่เมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน โดยเมืองเบลลิงแฮม เป็นเมืองที่สวยงาม ปลอดภัย การเดินทางสะดวกสบาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทะเล และทะเลสาบ โดยห่างจากซีแอตเทิลประมาณ 90 นาที และห่างจากแวนคูเวอร์ประมาณ 60 นาทีโดยรถยนต์ สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนระดับ 2 ปี ที่ได้รับรองวิทยฐานะ โดยมีนักศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ 7,000 คน และมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรการศึกษามีคุณภาพสูง อาทิเช่น หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรปริญญาตรี ในรูปแบบของการโอนย้ายมหาวิทยาลัย โดยจะมีการการเรียนการสอนที่ Whatcom Community College 2 ปี และอีก 2 ปี สามารถโอนหน่วยกิตที่ได้รับจาก WCC ไปยังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนได้มากมายหลายแห่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ WCC ได้

 
University of Wisconsin, Superior หรือ UW เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาที่เป็นมืออาชีพ ท่ามกลางวัฒนธรรม ความสดใส งานวิจัยที่เยี่ยมยอด UW ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1893 ตั้งอยู่ที่ Winconsin อยู่ห่างจาก Lak Superior ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเพียงเล็กน้อย มีสาขาเรียนมากมายซึ่งประกอบด้วย 45 สาขาระดับปริญญาตรี ทั้ง Hummanity, Arts, Natural Sciences และ Education สำหรับในชั้นเรียน มีนักเรียนอย่างมากที่สุดเพียง 21 คนต่อชั้น ทุกชั้นเรียน ทุกสาขาวิชาเรียนของ UW สอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ         

 
 
University of Tennessee, Martin ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของมหาวิทยาลัย University of Tennessee System เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ที่เมือง มาร์ติน (Martin) เป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกา อยู่ห่างจากตัวเมืองใหญ่ เมมฟิส ( Memphis ) ซึ่งเป็นเมืองประจำรัฐ Tennessee เพียง 1.5 ถึง 2  ชั่วโมงโดยรถยนต์ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม สงบ ผู้คนเป็นมิตร อีกทั้งได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองมหาวิทยาลัย ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย  University of Tennessee, Martin มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และครบครัน เหมาะแก่การศึกษาเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  

 
University of California, San Diego ใช้ชื่อย่อว่า UCSD หรือบางครั้งก็เรียก UC San Diego ตั้งอยู่ในเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามในเมืองซานดิเอโก ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ติดมหาสมุทรแปซิฟิก และมีอากาศอบอุ่น นอกจากนี้เมืองซานดิเอโก ยังได้รับรางวัลจากหนังสือ “by Bicycling Magazine” ให้เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการขับขี่จักรยานที่สุดของประเทศอเมริกาเป็นมหาลัยวิจัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่ ลาโฮยา (La Jolla)มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการเรียน การสอน และผลงานวิจัยที่โดดเด่น ซึ่งมี 8 คณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลมีหลักสูตรทั้งหมด 6,802 หลักสูตร มหาวิทยาลับประกอบด้วยวิทยาลัยระดับปริญญาตรี 6 แห่งและส่วนบัณฑิต 6 แห่ง เปิดสอนระดับปริญญาตรี 125 สาขา ระดับปริญญาโท 50 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 51 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนี้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 8 ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาตามการจัดอันดับของ U.S News &World Report เมื่อปี ค.ศ.2012

 
ESLI Language Center คือ รูปแบบโปรแกรมเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL หรือ IELTS เพียงแต่เข้าเรียนโปรแกรม ESLI ซึ่งสามารถการันตีเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึง ผลคะแนน GMAT หรือ GRE ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครและสำเร็จโปรแกรม Pre-University Level ของ ESLI ซึ่งทางสถาบันออกแบบการเรียนให้นักเรียนเตรียมพร้อมในทักษะการพูด การฟัง การเขียน ไวยกรณ์ เพื่อสามารถเข้าเรียนต่อใน North American University สถาบันของเราตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน สังคมที่เป็นมิตร วัฒนธรรมที่หลากหลาย ในแต่ละ Host University ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด ซึ่งที่ตั้งของแคมปัสESLI เปิดโอกาสให้ใช้ชีวิตอยู่ใน Nort America ทั้งในหอพัก ชมรมต่างๆ กิจกรรมกีฬา ที่ทานอาหาร สนามฟุตบอล และอีกมากมาย

 
The Art Institutes หรือ สถาบันศิลปะ (Ai) ถูกสร้างขึ้นในปี 1969 มีการเปิดการเรียนการสอน ที่ประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 69,500 คน ได้เปิดโปรแกรมการสอนปริญญาตรี และปริญญาโท และได้เปิดตัวโปรแกรมการศึกษาทางออนไลน์ จุดเด่นคือมีการเรียนเกี่ยวกับ Fashion Design เป็นระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยแห่งศิลปะ ที่มีประมาณ 50 สถานที่สถาบันศิลปะแห่งทั่วประเทศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา มีระดับปริญญาโท,ปริญญาตรี เพื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปใช้ได้จริง และเปิดสอนการทำอาหารอย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 
Long Island University CW Post ก่อตั้งในปี 1926 ที่ Brooklyn โดยกรรมการศึกษารัฐนิวยอร์กให้มีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีราคาที่ปานกลาง เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของลองไอส์แลนด์ ในหมู่บ้านของบรุกวิล ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในชุมชนที่มีมากที่สุดในอเมริกา และเดินทางเพียง 50 นาทีจากนครนิวยอร์ก โปรแกรมการฝึกงานและสหกิจศึกษาได้รับการยอมรับในระดับชาติ และมหาวิทยาลัยมีการสร้างด้วยศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก และมีนักศึกษาถึง 8,700 คน จากส่วนหนึ่งของโลก ทุกหลักสูตรการศึกษาของเรามีมาตรฐานและคุณภาพสูงสุด

 
 
Southern New Hampshire University (SNHU) ตั้งอยู่ที่เมือง Manchester รัฐ New Hampshire, USA เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้เปิดให้การศึกษามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1932 โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก มากกว่า 40 สาขา อาทิเช่น คณะธุรกิจ, คณะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, คณะการศึกษา, คณะศิลปศาสตร์ และคณะการศึกษาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนกว่า 6,400 คน 

 
Concordia University เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนด้านศิลปะศาสตร์ของเอกชนที่เปิดรับนักศึกษาจากทุกชาติ ทุกศาสนา ตั้งอยู่ที่เมือง Portland ในรัฐ Oregon ซึ่งเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและน่าตื่นตาตื่นใจเพียบพร้อมไปด้วยสวนสาธารณะอันสวยงาม มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่ปีค.ศ.1905 เป็นต้นมา “Concordia University” ได้มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก และนักศึกษามีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาต่างชาติเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบการศึกษาและชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย วิทยาเขตที่มีความปลอดภัยและเพียบพร้อมด้วยความเป็นมิตร นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้บริการต่างๆ รวมถึงการทบทวนเสริมบทเรียน ศูนย์การเขียนและบริการความช่วยเหลืออื่นๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


 
 
 
บริษัท เจ เอส อาร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
77/74 ซอย พหลโยธิน 54/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
EMAIL: info@jsreducation.com   l   Line: @jsreducation   l   SKYPE: jsreducation
© 2010-2011, JSReducation.com. All Rights Reserved l Provided by Bizidea Co., Ltd.