Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Study Abroad

Study Abroad

เรียนปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ประเทศแคนาดา

สมัครเรียน รับทุนการศึกษาฟรี !!
 ารศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
  • นอกจากปริญญาตรี, โท, เอก และอนุปริญญาแล้ว ยังมีโปรแกรมวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องจบปริญญาตรีก่อนและใช้เวลา 1 - 2 ปี
  • ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะเป็นระบบ 2 หรือ 3 เทอมก็ได้ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤษภาคม ถ้า 3 เทอมจะรวมภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม ไปด้วย แทนที่จะเป็นเทอมซัมเมอร์
  • วิทยาลัยมหาวิทยาลัย เป็นการผสมผสานระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไว้ด้วยกัน หลักสูตรระดับปริญญาตรี, อนุปริญญา และประกาศนียบัตร บางแห่งจะมีหลักสูตรพิเศษในระดับปริญญาโท เป็นสาขาเฉพาะ เช่น MBA รวมทั้งมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL ด้วย เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งของนักศึกษาไทย
  • น้องที่จบ International Program ไม่ต้องใช้ผล IELTS ในการสมัครเข้าเรียน
  • สามารถทำงาน Part–time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แบบถูกกฎหมาย 
  • เกรดไม่ถึง 2.5 สามารถเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยแล้วทำ pathway เข้ามหาวิทยาลัยได้
  • ผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษาเชิงวิชาการเพื่อปรับระดับภาษา ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้  
  • หลักสูตร MBA ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน ก็สามารถเข้าเรียนได้
 
UNIVERSITY

   

Douglas College ก่อตั้งขึ้นในปี1970 เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อยู่ในเมือง Vancouver โดยมีทั้งหมด 2 แคมปัสด้วยกัน คือ New Wesminster Campus และ David Lam Campus นอกจากนั้นแล้วยังมี Training Center อยู่ที่Surrey อีกด้วย Douglas มีอาจารย์ประมาณ 750 คนที่พร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิซึ่งผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างดี โดยสามารถถ่ายทอดวิชาการให้กับนักศึกษาเข้าใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังมีเจ้าหน้าที่อีกกว่า 350 คนที่คอยให้ความช่วยเหลือ 

 

Thompson Rivers University ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีหลักสูตรกว่า 100 หลักสูตรและมีนักเรียนจากต่างประเทศกว่า 80 ประเทศทั่วโลกที่นิยมมาเรียนที่นี่ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 12,000 คน  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Kamloops, British Columbia ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติและยังมีชื่อเสียงด้านการเล่นกีฬาฤดูหนาว และหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นค่าครองชีพยังต่ำกว่าแวนคูเวอร์อีกด้วย

 
The Art Institutes หรือ สถาบันศิลปะ (Ai) ถูกสร้างขึ้นในปี 1969 มีการเปิดการเรียนการสอน ที่ประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 69,500 คน ได้เปิดโปรแกรมการสอนปริญญาตรี และปริญญาโท และได้เปิดตัวโปรแกรมการศึกษาทางออนไลน์ จุดเด่นคือมีการเรียนเกี่ยวกับ Fashion Design เป็นระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยแห่งศิลปะ ที่มีประมาณ 50 สถานที่สถาบันศิลปะแห่งทั่วประเทศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา มีระดับปริญญาโท,ปริญญาตรี เพื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปใช้ได้จริง และเปิดสอนการทำอาหารอย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 
 
Trinity Western University เป็น One of the Top and Oldest Universities in BC, Canada  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของ Canada ที่ได้รับรางวัลคุณภาพการเรียนการสอนในระดับ A+  จาก  The Global  and Mail 2012 Canadian University Report  โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Langley ห่างจากเมือง Vancouver ประมาณ 45 นาที มหาวิทยาลัยเป็นมหาลัยที่เคร่งศาสนา เพราะแรกเริ่มเดิมที่ก่อตั้งมาจากผู้ดำรงตำแหน่งศาสนาชั้นสูงของแคนาดา และมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 12% และมีจำนวนเด็กไทยน้อย

 

 


 
 
 
บริษัท เจ เอส อาร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
77/74 ซอย พหลโยธิน 54/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
EMAIL: info@jsreducation.com   l   Line: @jsreducation   l   SKYPE: jsreducation
© 2010-2011, JSReducation.com. All Rights Reserved l Provided by Bizidea Co., Ltd.