Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Study Abroad

Study Abroad

 

 

สถาบัน ELS เป็นศูนย์กลางการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย     ELS ได้ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนจาก 140 ประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว มีศูนย์ภาษากว่า 55 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (กว่า 50 แห่งตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย) ELS มีหลักสูตรมากมายให้นักเรียนเลือก ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหารและหลักสูตรการเรียนรู้ในระหว่างการปิดภาคเรียน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนด้วย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ELS ได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ โดยจัดทำหนังสือเรียนและซอฟต์แวร์การเรียนภาษาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการสอนที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผล โดยผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งแบ่งการสอนออกเป็น 12 ระดับ ทำให้มั่นใจได้ว่า ELS จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษาของคุณได้ ELS มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองพรินซ์ตันรัฐนิวเจอร์ซีและเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนต่างชาติจำนวนมากที่สุดให้แก่มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหลักสูตรปริญญาโท และเอกต่างๆ มหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดายอมรับการจบระดับ 112 ของ ELS ว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศูนย์และสถานที่ตั้ง

Australia : Sydney 
Canada : Toronto & Vancouver 
United States :
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น
หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยนักเรียนจะมีเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างในช่วงบ่ายเพื่อที่จะได้ใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมตามความสนใจเรียนทักษะหลักๆด้านภาษาทั้ง การพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์และการเขียน
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
เป็นการเรียนที่ผนวก ทักษะการพูด การเขียน การอ่านและการฟังเข้ากับการพัฒนาทักษะต่างๆ ( Skills Enhancement Courses หรือ SEC) จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร การเรียนในช่วงเช้าจำนวนสี่คาบจะเน้นหนักที่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่มีความสำคัย เพื่อการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ การเรียนในช่วงบ่ายสองคาบจะเป็นการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากช่วงเช้าคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน ได้พัฒนาคำศัพท์และใช้สำนวนต่างๆเพื่อการสนทนาอย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพ
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
เพิ่มความมั่นใจในการเรียนต่อของคุณด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำซึ่งจำเป็นต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จและเมื่อจบหลุกสูตรนี้ในระดับ 112 นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับแทนผลภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าศึกษาต่อจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่า 600 แห่ง

 
 
 
บริษัท เจ เอส อาร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
77/74 ซอย พหลโยธิน 54/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
EMAIL: info@jsreducation.com   l   Line: @jsreducation   l   SKYPE: jsreducation
© 2010-2011, JSReducation.com. All Rights Reserved l Provided by Bizidea Co., Ltd.