Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Study Abroad

Study Abroad

 

 
 

 

 
Navitas USA
 
Navitas คือ สถาบันที่ให้บริการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดยมีการจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมแก่นักเรียนแต่ละคน Navitas มีนักเรียนกว่า 55,000 คน จากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ในปัจจุบัน Navitas มีเครือข่ายการศึกษาไปในหลากหลายประเทศทั่วโลก คือ Australia, Singapore, Indonesia, Sri Lanka, United Kingdom, Africa, Canada and the United States of America
 
โปรแกรมที่ Navitas USA เปิดสอน ได้แก่
1. English Programs
โปรแกรมสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย หรือต้องการเตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
2. University Programs
* Pathway Program (UPP) โปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแต่มี GPA น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับปริญญาตรีต่อไป 
* Pre-Master (PMP) โปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและมี GPA น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Navitas USA
* ได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำของอเมริกา
* การศึกษา /การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและพนักงานมหาวิทยาลัยครบครัน
* มีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจาก 1 วัน
* มีความเทียบเท่ากับโปรแกรมปี 1 (1 ปีจากปริญญาตรี)
* รับประกันว่าจะได้เรียน (2 ปี) หรือโปรแกรมปริญญาโทเมื่อสำเร็จการศึกษา Navitas Pathway
* ข้อกำหนดในการเข้าเรียนมีความยืดหยุ่น (SAT หรือไม่มีการสอบ GMAT / GRE, ภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ที่จะเข้าเรียน
* เป็นการเรียนแบบครบวงจรสำหรับนักเรียน (ภาษาอังกฤษ + Pathway ปริญญา )
* มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 100 สาขาวิชา
* มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 
รูปแบบการเรียนของ Navitas USA
* เปิด 3 ภาคเรียน / ปีการศึกษา คือ กันยายน / มกราคม / พฤษภาคม
* ชั้นเรียนขนาดเล็ก
* หลักสูตรการเรียนเป็นของมหาวิทยาลัย
* อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
* บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักเรียนเป็นรายบุคคล
* มีการจัดการเวลาและทักษะการศึกษาอย่างเหมาะสม
* สนับสนุนการเรียนเพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
 
รูปแบบการ Pathway เข้ามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
Navitas at USA
Locations
 
 
 

            Navitas at Umass Boston

Navitas at Umass Boston ตั้งอยู่ที่ University of Massachusetts (UMass) ที่เมือง Boston โดยเปิดสอนหลักสูตร pathway programs ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งเป็นทางลัดสู่การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ทั้งในด้านภาษาอังกฤษและด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูง

ทำไมถึงเลือกเรียน Naviats ที่ Umass Boston
1. นักเรียนสามารถ pathway เข้าเรียนในระดับปริญญตรีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา
2.วันเปิดเรียนมีความยืดหยุ่น คือ กันยายน, มกราคมหรือเดือนพฤษภาคม
3. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก
4. Boston เป็น 1 ในเมืองที่มีชื่อเสียงของอเมริกา
5. UMass Boston เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการวิจัยจากทั่วโลกว่ามีอาจารย์สอนที่ดีเยี่ยม
 
University Pathway Program at Umass Boston
UPP : College of Liberal Arts
* Africana Studies   * American Studies   * Anthropology  
* Archaeology and History * Art     * Asian Studies  
* Classical Languages * Classical Studies   * Criminal Justice  
* Economics   * English     * Ethics, Social and Political 
* Philosophy   * French     * History    
* Italian     * Music     * Philosophy  
* Philosophy and Public  * Policy     * Political Science  
* Psychology BA   * Psychology BS   * Psychology and Sociology
* Sociology   * Spanish     * Theatre Arts  
* Women's Studies      
 
 
 
 
UPP : College of Management
* Accounting   * Finance     * Management  
* Marketing   * Management Information  * Operations Management 
* International Management Systems     Science    
* Management Science for  * Information Management for  * Information Management for
Finance     Finance     Marketing    
* Management Science for  * Information Technology      
Marketing                
 

University of Massachusetts Boston
 
University of Massachusetts Boston เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งเดียวใน Boston ที่มีการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายในแคมปัสมีความสวยงาม โดยมีนักศึกษาประมาณ 14,000 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยมีสาขาที่เปิดสอนกว่า 150 สาขาในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอกนอกจากนี้เมือง Boston ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก อีกทั้งยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบายอีกด้
Popular Courses
* Marketing
* Management
* English
* Accounting     
                              

           Navitas at Umass Dartmouth
 
Navitas at Umass Dartmouth ตั้งอยู่ที่ University of Massachusetts (UMass) ที่เมือง Dartmouth, Massachusetts ซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก Boston และใกล้ๆ กับ Rhode Island และ Cape CodNavitas at Umass Dartmouth เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดทำหลักสูตร Pathway Program เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก  ซึ่งเป็นทางลัดสู่การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ และด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูง
 
ทำไมถึงเลือกเรียน Naviats ที่ Umass Dartmouth
1. สามารถทำ pathway เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท MBA ในหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา
2. วันเปิดเรียนมีความยืดหยุ่น คือ กันยายน, มกราคมหรือเดือนมิถุนายน
3. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก
4. ติด Top ในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิศวกรรม
5. ภายในแคมปัสมีความสวยงาม มีหอพักภายในมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมและองค์กรให้นักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 รายการ
 
University Pathway Program at Umass Dartmouth
Business (AACSB Accredited) :
* Accounting   * Finance     * Human Resources 
* Marketing   * Operations Management Management
* Management Information          
Systems              
Engineering (AACSB Accredited) :
* Bioengineering   * Civil Engineering   * Computer Engineering
* Computer Science   * Electrical Engineering * Mechanical Engineering
* Manufacturing   * Physics          
Science :
* Biochemistry   * Biology     * Biotechnology
* Chemistry   * Computational and General  * Marine Biology
* Medical and Clinical Laboratory  Computational and General     
Science Marine Biology          
Liberal Art :
* Crime and Justice Studies * Economics   * English  
* French     * History     * Philosophy
* Political Science   * Psychology   * Sociology
* Anthropology            
Master of Business Administration (MBA) Concertration in :
* Accounting   * Environmental Policy * Finance    
* Health Systems Management * International Business * Marketing  
* Organizational Leadership * Public Management   *Supply Chain Management & 
* Sustainable Development        Information Systems
 

University of Massachusetts Dartmouth
 
University of Massachusetts Dartmouth เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา โดยติดอันดับ Top 50 ในสาขา Engineering โดย U.S. News and World Report อีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้ติด Top 200 ในสาขา Businessโดย the Princeton Review นอกจากนี้ UMASS Dartmouth ยังได้รับการรับรองจาก the AccreditationBoard of Engineering (ABET) & the Association to Advance Collegiate Schools of Business International (AACSB) อีกด้วย
Popular Courses
* Engineering
* Business
* MBA
* Science
 

          Navitas at Umass Lowell
 
Navitas at Umass Lowell ตั้งอยู่ที่ University of Massachusetts Lowell campus ในเมือง Lowell ซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที จากใจกลางเมือง Boston อีกทั้ง นักศึกษาที่ได้มาเรียนที่นี่ยังจะได้ค้นพบกับรัฐ Massachusetts ซึ่งเป็นรัฐที่มี Cape Cod ที่สวยงามและชายฝั่งแอตแลนติก Navitas at Umass Lowell เป็นสถาบันที่เปิดสอน pathway program เข้าในระดับปริญญาตรีและ pre-master เข้าเรียนในระดับปริญญาโท นักศึกษาจะประสบผลสำเร็จในด้านการเรียน นอกจากนี้หลักสูตรของที่นี่ยังมีคุณภาพสูงอีกด้วย
 
ทำไมถึงเลือกเรียน Naviats ที่ Umass Lowell
1. สามารถทำ pathway เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท MBA ในหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ มากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา
2. วันเปิดเรียนมีความยืดหยุ่น คือ สิงหาคม, มกราคมหรือเดือนพฤษภาคม
3. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก
4. ภายในแคมปัสมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหลายหลายวัฒนธรรม เพราะมีนักศึกษามาจากหลากหลายประเทศ
5. มีกิจกรรมและองค์กรให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกว่า 100 รายการ
 
University Pathway Program at Umass Lowell
UPP : Engineering (ABET accredited)
* Chemical (Biomedical, Nuclear,  * Civil     * Computer
Nanomaterials and Paper) * Electrical     * Mechanical
* Plastics              
UPP : Science/Biotechnology
* Biology (Biotechnology,  * Chemistry   * Computer Science
Bioinformatics and Ecology) * Environment/Earth Sciences * Mathematics
* Physics              
UPP : Business (ABET accredited)
* Accounting   * Entrepreneurship   * Finance    
* International Business * Management   * Management Information 
            Systems    
UPP: Fine Arts, Humanities & Social Sciences
* American Studies   * Art     * Criminal Justice & Criminology
* Economics   * English     * History    
* Liberal Arts   * Modern Languages   * Music    
* Philosophy   * Political Science   * Psychology  
* Sociology              
UPP: School of Health and Environment
Clinical Laboratory Sciences    * Community Health   * Environmental Health
* Nutritional Sciences   * Exercise Sciences        
 
Pre-Master' s Program at Umass Lowell
Master's of Business Administration (M.B.A.) MBA with concentrations in:
* Accounting   * Finance     * Information Technology
Master's of Engineering (M.S. Engineering)
* Chemical Engineering * Civil Engineering   * Computer Engineering
* Electrical Engineering * Energy Engineering   * Mechanical Engineering
* Plastics Engineering              
Master's of Science (M.S.)
* Biological Sciences   * Chemistry   * Clinical Laboratory Sciences
* Computer Science   * Environmental Studies * Health Management Policy
* Innovation and Technological  * Mathematics   * Physics    
Entrepreneurship   * Radiological Sciences and  Work Environment  
      Protection          
Master's of Education (M. Ed.)
* Curriculum and Instruction
Master's of Music (M.M.)
* Music Education   * Sound Recording Technology
Master's of Arts (M.A.)
* Community and Social * Criminal Justice   * Economic and Social
Psychology         Development of Region
 

University of Massachusetts Lowell
 
Umass Lowell  ตั้งอยู่เมือง Lowell ซึ่งอยู่ห่างจาก Boston มากนัก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำ Merrimack เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนให้นักศึกษา ได้ใกล้ชิดกับระบบการทำงานจริง มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 12,000 คน ในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 120 สาขาวิชา
Popular Courses
* Science
* Engineering
* MBA
* Information Technology

           Navitas at Western Kentucky University
 
Navitas at Western Kentucky University ตั้งอยู่ที่ Western Kentucky University ของเมือง Bowling Green Kentucky, Navitas ที่ Western Kentucky University มีหลักสูตร Pathway Program ที่มีการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย University Pathway Program ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรวิชาชีพ ปัจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษาประมาณ 22,000 คน มีทั้งชาวอเมริกันและนักศึกษาต่างชาติที่มาจากทั่วโลก
 
ทำไมถึงเลือกเรียน Navitas ที่ WKU
1. นักเรียนสามารถ pathway เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา
2. วันเปิดเรียนมีความยืดหยุ่น คือ สิงหาคม, มกราคม หรือพฤษภาคม
3. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก คณาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึง
4. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน
5. มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง และมีกิจกรรมและองค์กรให้นักเรียนเข้าร่วมกว่า 250 รายการ
 
University Pathway Program at WKU
UPP Stage 1
* Consists of eight courses taken over one semester.
* Upon successful completion students are guaranteed entry into UPP Stage II.
 
UPP Stage II
Broadcasting and Communications:
* Broadcasting, Communication Disorders*, Communication Studies, Corporate and Organizational Communication, Mass Communication*, News / Editorial Journalism*, Photojournalism
 
Business:
* Accounting*, Advertising*, Business Economics*, Business Informatics, Economics*, Entrepreneurship*, Finance, International Affairs, International Business*, Marketing, Public Relations*, Sport Management, Systems Management*
 
Dance and Theatre:
* Dance, Performing Arts BFA - Dance, Performing Arts BFA - Drama/Playwriting, Theatre, Visual Arts, Visual Studies, Women's Studies
 
Education:
* Business and Marketing Education,Elementary Education, English - Literature, English-Professional Writing, English for Secondary Teachers, English/Communications (2 teaching fields)*, Exceptional Education-LBD and MSD, Middle Grades Education, Physical Education, Social Studies (2 teaching fields)
 
Languages and Health Care:
* Dental Hygiene*,French, German, Health Care Administration*, Nursing*, Public Health*, Spanish
 
Other majors:
* Design Merchandising and Textiles, Exercise Science, Hospitality Management and Dietetics, Military Leadership, Recreation Administration
 
Pre-Professional Programs:
* Pre-Chiropractic, Pre-Dentistry, Pre-Forestry, Pre-Medicine, Pre-Optometry, Pre-Pharmacy, Pre-Physical Therapy, Pre-Law, Pre-Podiatric Medicine, Pre-Theology, Pre-Veterinary Medicine
 
Science and Engineering:
* Advanced Manufacturing, Agriculture, Architectural Science, Biochemistry, Biology, Chemistry, Computer Science, Construction Management, Engineering-Civil, Engineering-Electrical, Engineering-Mechanical, Geographic Information Science, Geography, Geology, Investigative Biotechnology, Mathematics, Medical Technology, Meteorology, Physics, Science and Mathematics Education, Technology Management
 
Social Sciences and Studies:
* Anthropology,Criminology Systems, Environmental Health Science, History, Family and Consumer Sciences, Music - B .M., Music (Liberal Arts), Psychology, Philosophy, Political Science, Popular Culture Studies, Sociology, Religious Studies, Social Studies, Social Work*
 
Pre-Masters Program
Entry to the following WKU Graduate Degrees:
* Certificate of Leadership   * Leadership Dynamics
* Public Administration   * Public Health  
 

Western Kentucky University
 
Western Kentucky University ตั้งอยู่ที่เมือง Bowling Green ในรัฐ Kentucky ซึ่งเมืองนี้นับเป็นเมืองที่สวยมากเมืองหนึ่งเลยทีเดียว มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 19,000 คนทั้งชาวอเมริกันและนักเรียนต่างชาติ นับเป็น 4% ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมาจาก 46 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด โรงยิม สนามกีฬา ห้องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ โบวลิ่ง และคลินิกรักษาโรค WKU ยังมีโปรแกรมต่างๆ ให้เลือกเรียนมากมายกว่า 160 สาขาวิชาอีกด้วย
 
หลักสูตรเด่น
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี                                       ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
* Accounting                                                              * Art Education
* Business Administration                                           * Business Administration (MBA)
* Computer Information Technology                           * Applied Economics
* Engineering                                                              * Nursing
* Earth & Space Science                                            * Public Administration (MPA)
* Graphic Design                                                        * Computer Science
* Public                                                                      * Communication
* Visual Arts                                                               * School Psychology

  Navitas at The University of New Hampshire
 
Navitas at The University of New Hampshire ตั้งอยู่ที่ในวิทยาเขตที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมือง Durham, New Hamshire โดยสามารถเดินทางจาก Boston มายัง Durham ได้เพียงแค่ 1 ชั่วโมง ได้โดย bus และ rail links ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนที่ Navitas at The University of New Hampshire จะได้เรียนหลักสูตร International University Transfer Program (IUTP) หลักสูตรเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสูงของ UNH เพื่อนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในการปรับพื้นฐาน และการปรับตัวเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย และเข้าตรงสู่ระดับปริญญาตรีปี  2 ได้ทันที
 
ทำไมถึงเลือกเรียน Navitas ที่ The University of New Hampshire
1. นักเรียนสามารถ pathway เข้าเรียนในระดับปริญญตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา
2. วันเปิดเรียนมีความยืดหยุ่น คือ เดือนสิงหาคม, มกราคม หรือพฤษภาคม
3. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก
4. ภายในแคมปัสมีสภาพแวดล้อมที่ดี
5. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมและองค์กรให้นักเรียนเข้าร่วมกว่า 200 รายการ
 
University Pathway Program at UNH
International University Transfer Programs
Business-Related:
* Business Administration with options in:
   # Accounting
   # Entrepreneurial Venture Creation
   # Marketing
   # Finance
   # Information Systems Management
   # Management
   # International Business & Economics
* Economics
* Hospitality Management
 
Engineering:
* Chemical Engineering            
   # Energy      # Bioengineering      # Environmental Engineering
* Chemistry   * Civil Engineering   * Computer Engineering
* Computer Science      
   # Bioinformatics      
* Earth Sciences      
   # Oceanography      
* Electrical Engineering    
* Environmental Engineering    
   # Industrial Process    # Municipal Process
* Environmental Sciences    
   # Ecosystems      # Hydrology    # Soil and Watershed Management
* Geology     * Information Technology * Mathematics  
* Mathematics Education            
   # Elementary      # Middle/Junior High    # Secondary  
* Mathematics Interdisciplinary            
   # Computer Science    # Economics      # Electrical Science  
   # Physics      # Statistics        
* Mechanical Engineering            
* Physics                
   # Astronomy      # Chemical Physics    # Material Sciences
 
Liberal Arts:
* Anthropology   * Art History   * Art Studio  
* Classics     * English/Journalism   * Communication  
* English     * English Literature      # Media Practices  
* English Teaching   * European Cultural Studies    # Business Applications
* French     * French Studies   * Geography  
* German     * Greek     * History    
* Humanities   * International Affairs * Justice Studies  
* Latin     * Linguistics   * Music    
* Music Theory   * Performance Study   * Music Education/Preteaching
* Philosophy   * Political Science   * Psychology  
* Russian     * Sociology   * Spanish    
* Theatre     * Women's Studies        
 

The University of New Hampshire
 
The University of New Hampshire เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน เปิดสอนตั้งแต่ปี 1866 และได้รับการยอมรับในระดับสูงเรื่อยมา มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยในอเมริกา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ติดอันดับต้นๆจากการจัดอันดับของวารสาร Princeton Review 2010 UNH ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีห้องเรียนที่ทันสมัย คณาจารย์มีความเป็นกันเอง ภายในแคมปัสมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย
 
Popular Courses
* Business 
* Economics
 


 
 
 
บริษัท เจ เอส อาร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
77/74 ซอย พหลโยธิน 54/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
EMAIL: info@jsreducation.com   l   Line: @jsreducation   l   SKYPE: jsreducation
© 2010-2011, JSReducation.com. All Rights Reserved l Provided by Bizidea Co., Ltd.