Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Study Abroad

Study Abroad

 

 
 
 
 
 
 
     INTO เป็นสถาบันสอนภาษาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ pathway เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ตามความต้องการ
 
Academic English คือหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่มีระดับภาษาไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
 
Undergraduate Pathway คือหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอเมริกา แต่มีGPA ต่ำกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยหลักสูตรนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ดังนั้น เมื่อจบตามหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ต่อไป
 
Graduate Pathway คือหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะทางภาษาและด้านอื่นๆของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
** ทั้งนี้น้องๆสามารถเช็คกับเจ้าหน้าที่ของ JSR เพื่ออัพเดทสาขาที่สามารถ pathway ได้ค่ะ
 
 
 

 
 
 
Oregon State University
 
     Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 400 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในเมือง Corvallis รัฐ Oregon ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา ห่างจากเมือง Portland ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา อากาศดี ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพไม่สูงจำนวนการเกิดอาชญากรรมต่ำ
 
     ภายในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับนักศึษา อาทิเช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อาคารเรียนทันสมัย 
 
     มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Camegie Foundation ว่าเป็น สถาบันที่มีการทำวิจัยในระดับสูง มีจำนวนนักเรียนกว่า 20,300 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันและทันสมัย อาจารย์มากไปด้วยประสบการณ์ในการสอน และยังมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิเช่นด้านป่าไม้ วิศวกรรมนิวเคลียร์ ชีววิทยา สัตววิทยา และวิทยาศาสตร์ทางอาหาร สาขาวิชาเหล่านี้ล้วนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 

ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปิดสอน

Art
Business 
Chemistry 
Political Science 
MBA
Nuclear Engineering
Pharmacy
Forest Engineering
Environmental Science
Computer Science
 
 
 

 

 

University of South Florida
 
     University of South Florida เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1956 ตั้งอยู่ที่เมือง Tampa ประเทศสหรัฐ อเมริกา ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งอีกหนึ่งของอเมริกา มีชื่อเสียงมากทางด้านการวิจัยและมีความเหนียวแน่นในการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
 
     University of South Florida ประกอบด้วยคณะต่างๆทั้งหมด 11 คณะ มีหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตร สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทั้งในระัดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญเอก และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้รับ การยอมรับจาก The Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools ในการให้วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชาพิเศษ ปริญญาเอกรวมถึงปริญญาเอกด้านการแพทย์
 
     ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 39,000 คน จากทั่วโลก ในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ1,300 คน มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต ได้แก่
 
- Satellite Campus
- Lakeland Campus
- Sarasota-Manatee Campus
- St. Petersburg Campus
 
เมือง Tampa เป็นเมืองที่สวยงามตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของฟลอริด้า มีสวนสาธารณะและสวนสนุกอีกหลายแห่ง ทำให้มีกิจกรรมทำมากมายในช่วงวันหยุด จุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งคือ เมือง Tampa เป็นเมืองที่มีสภาพอากาศดีตลอดทั้งปี ภายในเมืองมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ เมืองมีความหลากหลายและผู้คนเป็นมิตร 
 
ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปิดสอน
 
Engineering General 
Biomedical Sciences
Finance 
Accounting 
Mass Communications
Business Adminstration 
Management Information Systems
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 


 
 
 
บริษัท เจ เอส อาร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
77/74 ซอย พหลโยธิน 54/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
EMAIL: info@jsreducation.com   l   Line: @jsreducation   l   SKYPE: jsreducation
© 2010-2011, JSReducation.com. All Rights Reserved l Provided by Bizidea Co., Ltd.